Total Agri Schadevrijplan Excellent Plus

Een compleet verzekeringspakket voor al uw materieel

Total Agri Schadevrijplan Excellent Plus

Een compleet verzekeringspakket voor al uw materieel

Total Agri Schadevrijplan Excellent Plus

Een compleet verzekeringspakket voor al uw materieel

Welkom bij Total Agri

De probleemloze inzet van uw machinepark is essentieel. Daarom maakt u gebruik van Total Agri producten of diensten. Uw materieel moet namelijk optimaal functioneren, zodat u uw werkzaamheden goed kunt uitvoeren. Dat vraagt ook om een passende verzekering. Het Total Agri Schadevrijplan Excellent Plus is speciaal ontwikkeld om de continuïteit van uw werkzaamheden te waarborgen.

Schadevrijplan Excellent Plus

Het Schadevrijplan Excellent Plus (SEP) is een compleet verzekeringspakket voor al uw materieel. Denk aan tractoren, grondverzetmachines, oogstmachines, tuin- en parkmachines. Met het SEP bent u verzekerd van een concurrerende premie én een zeer uitgebreide dekking.

Het SEP maakt elke gewenste dekking mogelijk. Bij de basisdekking uitgebreid WA/Casco (allrisk) is o.a. het volgende meeverzekerd:

 

 • Eigen gebrek tot het 8e jaar van de machine: breuk, metaalmoeheid, giet-, materieel- en constructiefouten (uniek in Nederland);
 • 5 jaar nieuwwaarde / aankoopwaarde dekking bij totaalverlies;
 • Bandendekking;
 • Dekking voor schade aan ondergrondse eigendommen (kabelschade) bij grondverzetmachines;
 • Al het van buitenkomende onheil: ruitbreuk, brand, diefstal en kwaadwillige beschadiging.

Bij de werkmaterieel variant is ook schade aan ondergrondse zaken meeverzekerd, zoals aan kabels en leidingen. Bij tractoren is dit onder bepaalde voorwaarden het geval.

 

Wordt het te verzekeren object uitgerust met een door verzekeraars erkend beveiligingssysteem? Dan profiteert u van een premiekorting oplopend tot 15%.

 

Jong gebruikte objecten kunnen meeverzekerd worden in het SEP.

 

Het dekkingsgebied is Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. Er is dekking tot 250 km over de grenzen van deze landen. Wanneer nodig kan het dekkingsgebied uitgebreid worden.

 

Brochure Total Agri Schadevrijplan (PDF)

Diefstalclausule

Standaard
Verzekeraars zien machines graag uitgerust met een erkend W2 beveiligingssysteem. Heeft u dit niet? Dan krijgt u te maken met een extra eigen risico. Op werkmaterieel met een gewicht onder de 5.000 kg (graafmachines, wielladers) is de nachtclausule van toepassing. Dat betekent dat er dekking is na braak uit afgesloten ruimtes na werktijd. Dit geldt ook voor containers.

 

Uitgebreid
Is uw machine uitgerust met een door verzekeraars erkend beveiligingssysteem (Track & Trace) met doormelding naar een meldkamer? Dan profiteert u van een korting die kan oplopen tot 15% op de standaard premie. Beveiligingssystemen kunnen tegen een zeer voordelig tarief aangeboden worden via onze partners.
Let op: de nachtclausule is voor objecten met een gewicht onder 5.000 kg niet van toepassing.

Machinepaspoort

Elke machine verzekerd in het SEP wordt aangemeld bij een recherchebureau. Opsporing van en onderzoek naar de vermissing van land- en werkmaterieel is de specialiteit van dit bureau. Per machine wordt een machinepaspoort gemaakt met alle gegevens van de machine. Bij een eventuele diefstal kan direct actie ondernomen worden. Het recherchebureau zal namens u (gemachtigd) aangifte doen bij de politie en het onderzoek direct in gang zetten.

Belangrijkste voorwaarden

 • U dient zich altijd te houden aan de door de fabrikant/dealer aangegeven onderhoudsbeurten en verversingstermijnen/clausule onderhoud in de polis. Deze dienen aantoonbaar plaats te hebben gevonden. Adviezen dienen te worden opgevolgd.
 • Periodiek, minimaal eens in de 2 jaar, zal het verzekerde object bij een erkend Keurings- en/of Testcentrum (vast of mobiel) voor een algemene keuring worden aangeboden. De hieruit gestelde aanbevelingen dienen uitgevoerd te worden.
 • Het schadeverleden van de laatste 3 jaar m.b.t. de aanvrager moet acceptabel zijn. Deelnemers dienen gebruik te maken van brandstof die aan de juiste kwaliteit voldoet.
 • Gebruikte machines kunnen eventueel nog inclusief eigen gebrek worden verzekerd.
 • Men dient verplicht gebruik te maken van TOTAL AGRI producten (leverbaar via uw TOTAL AGRI Dealer).
 • Het gebruik van de machine moet acceptabel zijn voor de verzekeraar.
 • Definitieve acceptatie zal geschieden na invulling, ondertekening en retourzending van het aanvraagformulier en 100% acceptatie door verzekeraars.

Tips voor de grootste bedrijfszekerheid

Houd u aan de onderhoudsvoorschriften

Uw Total Agri dealer is de aangewezen specialist om dit voor u te verzorgen.

 

Klik hier voor een Total Agri dealer in uw buurt .

Zorg voor optimale prestatie van uw machines

Werk met smeermiddelen van Total Agri en brandstoffen van Total. Zo voldoet u altijd aan de meest recente eisen én levert u een belangrijke bijdrage aan de prestatie van uw machines.

Laat uw kostbare materieel jaarlijks controleren

Dit kan bij een IMG/SKL erkend Keurings- en Testcentrum. Zo voorkomt u dure reparaties en is de kans groot dat u de inruilwaarde verhoogt.